naar top
Menu
Logo Print

VEREENVOUDIGINGEN IN GEVELOPBOUW

Tekst: TiM Vanhove / Foto's: Marc Sourbron

De isolatiedikte heeft onmiskenbaar een invloed op de techniciteit van de gevelopbouw. Zoeken de fabrikanten al mee naar oplossingen om daar vereenvoudiging in te brengen?

 

DUNNER MAAR BETER

“Baksteen wordt minder breed. Iedere fabrikant heeft vandaag wel een steen van 7 cm. Daardoor kan de dikte van de gevelopbouw met 3 cm beperkt worden. Of anders bekeken: dat biedt 3 cm extra om te isoleren, of 3 cm extra binnenruimte," aldus Jurgen Philtjens. Bij Kingspan bieden ze een vergelijkbare oplossing. “Dankzij onze nieuwe isolatiekern QUADCORE bieden we 20% betere thermische prestaties dan de best beschikbare kern op de markt. Deze rendementsverbetering kan omgezet worden in een hogere isolatiewaarde voor het gebouw door gebruik te maken van eenzelfde dikte. Een andere optie is te kiezen voor een dunner paneel met vergelijkbare thermische prestaties. Zo kan een paneel van 120 mm vervangen worden door een paneel van 100 mm, met behoud van structurele en thermische prestaties."

“Tot de jaren '90 tekende een architect een wand standaard op 29 cm. Vandaag is dat 40 cm, louter en alleen omwille van het isolatiepakket. Dat pakket van 40 cm heeft wel z'n consequenties. Het gewicht neemt bijvoorbeeld toe, waardoor de fundering ook aangepast dient te worden. Vandaar het belang aan slimme gevels zodat we de gevolgen van de strengere wetgeving beter beheersbaar houden," vult Jo Berben aan.

Ook Bart Buyck (Van Maercke Prefab) ziet de evolutie naar almaar beter isolerende panelen. “Probleem in onze branche is echter dat we beperkt zitten in de mogelijkheden van de bekisting. Om dat op te vangen, moeten we op zoek naar innovatieve, dunnere isolatie en naar andere verbindingen voor de panelen. Maar als fabrikant moet je keuzes maken over waarin je wil investeren." Zelf gelooft de commercieel manager sterk in het hogesterktebeton. Het laat een slankere gevelopbouw toe, dat is niet onbelangrijk wanneer iedere centimeter begint te tellen.

Gert Gijbels sluit zich aan bij het belang aan een slankere gevelopbouw. “In de glassector wordt het evenwicht tussen daglicht en een goede thermische isolatie vandaag nog gezocht in drievoudige beglazing. Maar dat is een zware oplossing en de profielfabrikanten zijn nog niet klaar om met grote raamvlakken in triple beglazing weg te kunnen. Vanuit die optiek geloven we in vacuümglas. Daarbij evolueren we terug naar dubbele beglazing met betere thermische prestaties. Zo worden grote glasvolumes technisch en energetisch wel haalbaar."

VOEGEN VERBERGEN OF ACCENTUEREN?

Bart Buyck, Commercieel en Marketing Manager bij Van Maercke Prefab

Een tweede beeldbepalende factor in het gevelbeeld zijn de voegen. Er zijn verschillende manieren om met die voegen om te gaan: ze verbergen of net extra accentueren. “Rockpanel heeft wat dat betreft een streepje voor in de plaatmaterialen. Ons product is immers vormstabiel, waardoor het in sommige gevallen perfect mogelijk is naadloos te werken en zo als het ware één doorlopende plaat te creëren. Maar aan de andere kant biedt een voeg ook heel wat ontwerpvrijheid," licht Thierry de Hemptinne toe.

Gert Gijbels ziet ook mogelijkheden in de voegen. “Met kunstlicht achter de panelen, kunnen de voegen extra geaccentueerd worden." Baksteen heeft altijd een voeg. “Maar er is heel wat vrijheid om daar mee te spelen door de manier van verwerken: traditioneel gemetseld, dunbedmortel of verlijmd. We kunnen zelfs voegloos wanneer steenstrips op een plaat verwerkt worden," vult Jurgen Philtjens aan.

"België is behoudsgezind in het zoeken naar nieuwe gevelconcepten. Onze buurlanden staan al veel verder" - Bart Buyck

Een voeg moet volgens Bart Buyck niet noodzakelijk weggestopt worden. “Onze panelen zijn groot, waardoor er weinig voegen in het gevelbeeld zijn. Vanuit esthetisch oogpunt laten architecten daarom valse voegen creëren."

GELOVEN IN GROEN

Een groengevel is voegloos, hier zorgen de seizoenen voor het spel in het gevelbeeld. “Maar een groengevel biedt heel andere mogelijkheden met een maatschappelijke inborst. Je kunt bijvoorbeeld groenten kweken tegen een groengevel. Dat biedt niet alleen mogelijkheden in de krapper wordende stadstuinen, maar ook in woonzorgcentra waar de bewoners nog op een zinvolle manier aan de slag kunnen."

"Er mag meer durf zijn in de gevelarchitectuur. Groengevels bieden zelfs oplossingen die een maatschappelijke meerwaarde bieden" - Peter Hoewaer

v.l.n.r. Tom Robyns (Kingspan), Jurgen Philtjens (Nelissen Steenfabriek), Gert Gijbels (Group Ceyssens) en Peter Hoewaer (Groenbedrijf Van Vlierden)

Jo Berben is ook enthousiast over de mogelijkheden van groen. “Als ik als architect moest gokken op één van de gevelmaterialen, dan zou ik inzetten op groengevels. Alle studies tonen aan dat er een terugkeer naar de stad is. Dat terwijl we met een fundamenteel van groengebrek in de stad kampen. De gevels bieden dan een perfecte oplossing. We zien nu al Urban Farming op daken in onze steden, als dat ook tegen de gevel kan is dat een pluspunt. Tegelijkertijd draagt dat groen bij aan de biodiversiteit, de akoestiek het capteren van fijn stof en het welbevinden van de stadsbewoners."

In het buitenland zijn stadsbesturen al overtuigd van het nut van groengevels. “In Parijs is budget vrij gemaakt om tegen 2020 zo'n 4.000m² groene gevels te creëren," stelt Peter Hoewaer (Groenbedrijf Van Vlierden). “Nadeel is wel dat zo'n groengevel ieder jaar opnieuw geld kost voor het onderhoud," merkt Jo Berben op.