naar top
Menu
Logo Print

Aantal inschrijvingen van voertuigen in 2017 stijgt met 1,3%

Automarkt sluit het jaar 2017 positief af
magazine

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en Febiac, de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand december 2017. Ondanks een maandresultaat dat 16,3% lager uitkomt, sluit de nieuwe automarkt het jaar 2017 positief af met een toename van 1,3% in vergelijking met de cijfers van een 2016. Met 546.558 nieuw ingeschreven personenwagens komt 2017 uit op het derde hoogste resultaat dat ooit in ons land werd genoteerd wat betreft het aantal inschrijvingen van nieuwe auto’s. Ook voor de invoerders van vrachtvoertuigen zien we een positieve trend. De inschrijvingen van lichte vrachtvoertuigen tot 3,5 ton zagen het voorbije jaar namelijk hun inschrijvingen met 12% toenemen. De vrachtvoertuigen tot 16 ton deden 3,6% beter, terwijl de resultaten in de markt van voertuigen boven 16 ton 3,9% hoger zijn uitgekomen. Het ‘bruto’ resultaat van gemotoriseerde tweewielers toont echter een terugval van 12,8%, maar die neergang is vooral te wijten aan de quads (die tegenwoordig voornamelijk als landbouwvoertuig moeten worden ingeschreven en niet langer als lichte vierwieler binnen de categorie van motorfietsen). Verder is de terugval ook toe te schrijven aan een daling bij de scooters en maxiscooters die erg onder het slechte weer te lijden hebben gehad. Indien we deze beide categorieën niet meenemen in de cijfers, beperkt de daling in 2017 zich tot minder dan 2% vergeleken met 2016.

FEBIAC

FEBIAC

+3227786400
+3227628171