naar top
Menu
Logo Print

Besix Group tekent voor eerlijke werkomstandigheden

Engagement voor mensenrechten en welzijn op het werk
magazine

Op donderdag 14 december 2017 hebben Rik Vandenberghe en Geert Aelbrecht, respectievelijk CEO en chief hr officer van Besix Group, een internationale kaderovereenkomst voor eerlijke werkomstandigheden ondertekend. Dat gebeurde onder het toeziend oog van Ambet Yuson, general secretary van Building & Wood Workers International (BWI) en Guy Winandy, secretaris van de Europese ondernemingsraad (EOR) van Besix Group. De bedoeling van de overeenkomst is het welzijn van alle werknemers van Besix Group te bevorderen en te beschermen. Zo wordt duidelijk dat de onderneming belang hecht aan eerlijke werkomstandigheden, ongeacht leeftijd, arbeidsongeschiktheid, gender, echtelijke staat, huwelijkscontract, zwangerschap of moederschap, ras, religie, politieke gezindheid of geloof. De overeenkomst is gebaseerd op verschillende internationale arbeidsnormen, zoals de Fundamentele Conventies van de IAO. De overeenkomst zal worden nageleefd door alle activiteiten wereldwijd van Besix Group, alsook door alle onderaannemers en leveranciers. Er zal tevens over de naleving van de overeenkomst gewaakt worden door een referentiegroep van leden uit de Besix Group, BWI, de Europese Ondernemingsraad (EOR) en relevante BWI-filialen in België.
Geert Aelbrecht van Besix: “Ons engagement in deze overeenkomst gaat over veel meer dan alleen woorden. Het is de basis van hoe we zaken willen doen en van ons continu streven naar verbetering. Wij willen dan ook iedereen betrekken bij deze overeenkomst: van het topmanagement tot het lokaal management, van de arbeiders en hun vertegenwoordigers tot de verantwoordelijken voor gezondheid en veiligheid.”

BESIX GROUP

BESIX GROUP

+3224026211
+3224026205